Quy định bảo quản tài sản

Công ty sẽ nhận tài sản cầm cố tại địa chỉ được thông báo trước của khách hàng hoặc sẽ nhận tại văn phòng giao dịch của Công ty. Tài sản lưu giữ sẽ bao gồm giấy tờ pháp lý quyền sở hữu (nếu cần thiết) của tài sản.

Tài sản sẽ được kiểm tra thông số, tình trạng sử dụng hiện hữu và tiến hành niêm phong trước sự chứng kiến của đại diện Công ty và khách hàng. Tài sản sẽ được lưu trữ tại Kho hàng của Công ty và được quản lý lưu kho theo quy trình nội bộ để đảm bảo tài sản được lưu giữ nguyên trạng. BicMoney có trách nhiệm bảo quản tài sản như ban đầu.

Dịch vụ cầm đồ online BicMoney sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản cầm cố bị hư hại do lâu ngày không sử dụng.

Nếu khách hàng có nhu cầu nhận lại tài sản tại nhà, vui lòng liên hệ Công ty để báo trước. Công ty sẽ tiến hành giao trả tài sản cầm cố vào khung thời gian phù hợp. Khách hàng sẽ thanh toán các chi phí đến việc giao nhận (Nếu có).

Việc thực hiện giao nhận có thể được thực hiện bởi Bên thứ 3 được uỷ quyền của Công ty.

Công ty giao tài sản kèm niêm phong ban đầu của khách hàng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản của quý khách có tình trạng trục trặc, hư hỏng trong thời gian lưu kho.

Công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho khách hàng trong trường hợp việc hư hỏng tài sản do lỗi của Công ty.

Đăng ký